Hoe zie jij Gouda’s toekomst (het liefst)?

Morgenavond is er in de grote zaal van De Zalm een “Toekomstcafé” van 19.00 – 21.30 uur.

De vier scenario’s waaruit je kunt kiezen op gouda.nl/toekomstvisie

Als je dan niet kunt, kun je deze week ook stemmen voor één van de vier ontwikkelde visies voor het Gouda van 2030 (op www.gouda.nl/toekomstvisie). Weer eens iets anders dan echte vraagstukken als Klimaatakkoord en de vertaling ervan naar Gouda. Let ook vooral op de woordkeus binnen de scenario’s: wie kiest er nu bijvoorbeeld voor het woord ‘middelmatige bedrijven’ in het scenario “Gouda, woonhart van de regio”? Dus snel even je stem uitbrengen via www.gouda.nl/toekomstvisie. En dan svp ook weer snel terug naar de realiteit voor de komende 4 jaren. Maar ja, als je kijkt naar wie allemaal met 2030 bezig zijn op diezelfde website: dan vraag je je af wie buigen zich nog over de dagelijkse vraagstukken? Kortom, enige vertwijfeling maakt zich wel van deze blogger meester, maar somberen over de toekomst, dat neemt niemand je in dank af.

738 handtekeningen door 12 organisaties voor Veilige oversteken naar de Goudse Hout

Twaalf organisaties in en voor de Goudse Hout verzamelden in een paar weken 738 handtekeningen voor 5 veilige oversteken naar de Goudse Hout. Medio 2019 is daar namelijk de opening van een nieuwe Natuurspeelplaats. Voor veel kinderen en volwassenen zijn de oversteken naar de Goudse Hout onveilig. Auto’s rijden (on)bewust veel te hard om hun tijdverlies elders op deze randweg in te halen. Een snelheidsdisplay drukt de afgelopen weken elke automobilist met hun neus op de feiten. Dat effect is eind deze week uitgewerkt (zo blijkt uit verkeersonderzoek).

12 organisaties in en voor de Goudse Hout verzamelden handtekeningen voor een petitie 

Open podium 12 december 2018

Eline en Maurice van basisschool Vindingrijk en Gerard Voskuilen spraken namens de 12 organisaties in ruim drie minuten de gemeenteraad toe. Eline en Maurice begonnen sterk met hun drie argumenten en één voorstel. Zij hadden de volle aandacht met hun inbreng die hout sneed. Nadat ook Gerard Voskuilen de raadsleden herinnerd had aan het verkiezingsdebat van maart 2018 waaraan zij deelnamen, werd pijnlijk duidelijk dat deze 12 raadsleden vergeten waren dit punt op de politieke agenda te plaatsen. In zijn dankwoord zei raadslid Max de Groot toe dat de raad met een positief vervolg op deze oproep zal komen. De insprekers hopen dat de oversteken  op tijd veilig zijn voor de opening van de Natuurspeelplaats in 2019. Anders zullen de kinderen uitgenodigd worden om voor hun eigen veiligheid in gele hesjes de Goudse Houtsingel over te steken en tegelijkertijd hun  ongenoegen kunnen uiten wanneer de werkzaamheden nog steeds niet zijn uitgevoerd. De volledige tekst van hun inbreng vind je onder de download knop hieronder.

Eline en Maurice (basisschool Vindingrijk) spreken de gemeenteraad toe

Aanbieden petitie 

Voorafgaand aan het Open Podium is de petitie met de verzamelde 738 handtekeningen aangeboden aan wethouder Niezen. Net als haar voorgangers in meer dan vier raadsperiodes, geeft zij tot nu toe voorrang aan alleen een snelle doorstroming op de Goudse Houtsingel. Op ander treinen is deze wethouder een warm voorstander van Duurzaamheid. Maar uit gesprekken met haar verkeersambtenaren blijkt dat zij het nog niet voor elkaar heeft om het begrijpen van wat Duurzame Verkeersveiligheid is in deze afdeling te laten landen. Wethouder Niezen zegde toe dat het haar aandacht had en dat zij binnenkort de 12 organisaties gaat uitnodigen voor een gesprek. Praten kan natuurlijk altijd, maar het zijn daden waarop wij na zoveel wethouders op rekenen!

Wethouder Niezen krijgt toelichting bij de petitie
Sander en Mariam (basisschool Vindingrijk) overhandigen de petitie

Stelling 1 verkiezingsdebat Achterwillens krijgt vervolg

In maart 2018 ging het verkiezingsdebat onder andere over de gewenste wijkontwikkeling in oud-Achterwillens. Een motie van PvdA/CDA (zie foto Marianka Peters), ingediend door 17 Goudse raadsleden, gaf gisteravond een vervolg aan dat verkiezingsdebat. Meer hierover leest u in dit artikel uit de Goudse Post. De tekst van de motie vindt u hier. We wachten nog op het raadsverslag om te zien of er zicht komt op een spoedige, broodnodige modernisering van deze buurt in Achterwillens.

Wijkschouw Achterwillens

Een viertal vrijwilligers loopt sinds zaterdag regelmatig routes door de wijk Achterwillens. Onderweg maken zij een lijst met onwenselijkheden in de openbare ruimte. Er kunnen zich nog meer vrijwilligers daarvoor aanmelden op netwerkachterwillens@gmail.com.

Oud-Achterwillens was de eerste buurt die geïnspecteerd is afgelopen zaterdag. De situaties die om een snelle oplossing vragen, meldden we via de app MijnGemeente (te downloaden in de app-store). In totaal waren dat er vijftien afgelopen zaterdag! (een aantal voorbeelden op de foto’s – donderdag was plastic ophaaldag!). Aanstaande vrijdag maken we de november-ronde af en maken we een overzicht voor de gemeente en publiceren de de structureel aan te pakken onwenselijkheden.

Wordt vervolgd.

Ietsie pietsie veiliger oversteek naar Goudse Hout

Dat kinderen buiten spelen vinden we allemaal belangrijk. Daarvoor zal er eind volgend jaar zelfs een natuurspeelplaats aangelegd zijn in de Goudse Hout. Maar om erheen en veilig weer thuis te komen moet elk kind twee keer de Goudse Houtsingel oversteken! En daar rijdt (bijna) iedereen ongemerkt te hard. De Goudse Houtsingel moet dus (eindelijk eens) duurzaam veilig worden (zie overzichtsfoto voor de nodige maatregelen)!

Een klein begin met die duurzame veiligheid is gemaakt bij De Goudse Manege en de oversteek bij de Achterwillenseweg. Daar zijn opvallende gele palen geplaatst. Die komen nu ook binnenkort bij de oversteek vanuit de Slagenbuurt (zie foto). Ook plaatst de gemeente snelheidsdisplays (zie foto) zodat automobilisten weten of ze te hard rijden. Onderzoek leert dat dat 5 weken werkt en daarna let niemand er meer op. Intussen heeft de gemeente Gouda ook snelheidsverhogende maatregelen genomen: voor en na de kruising met de Goudvlinderstraat is de bocht ingekort met bestrating naast het asfalt en waarschuwingspalen ernaast (zie foto)! Dat vond Gouda nodig omdat daar al een paar keer een auto met te hoge snelheid gekanteld is: en daar investeren we natuurlijk weer wél in een veilige weg voor snelheidsduivels.

Kortom: wij als liefhebbers van de Goudse Hout en de veiligheid van de kinderen in de Slagenbuurt, Middenwillens, Goverwelle en oud-Achterwillens vinden dat de gemeente nu, na 20 jaar,  meer moet doen om de Goudse Houtsingel duurzaam veilig te maken.

IMG_7459
Snelheid verhogende maatregel bij Goudvlinderstraat (achterste bordje ligt al om!)

image001
Binnenkort: gele palen bij de oversteek vanuit de Slagenbuurt

IMG_7664
Snelheidsdisplay: werkt 5 weken

Schermafdruk 2018-11-03 16.50.26
Nog veel blanco vakjes te vullen voordat de Goudse Houtsingel duurzaam veilig is

Vuurwerkverbod Gouda gewenst!

Dat was in ieder geval de conclusie van Wijkteam Plaswijck en bewonersplatform Noord. De enquête die zij hielden onder 2700 bewoners in postcodegebied 2804 en 2805 gaf hen alle reden om dit onlangs te schrijven aan de gemeenteraad van Gouda. De uitgebreide resultaten en aanpak vind je in bijgevoegd bestand.

uitkomsten-bewonersenquête-plaswijck-vuurwerkbod

Wie-is-Wie in Verkiezingsdebat Achterwillens op 15 maart om 19.30 uur?

WieIsWieMorgenavond vanaf 19.30 uur loopt iedereen binnen in de Luidensschool. Om 20.00 uur begint het debat met de 12 kandidaat raadsleden. Aan de afbeelding kunt u ze morgenavond herkennen.

Bovendien hebben wij hen gevraagd naar hun passie voor het raadswerk de komende vier jaren.

Dit is het resultaat:

Passie van kandidaat raadsleden voor het raadswerk:

Evert Bobeldijk, nr. 2 van D66: Gouda duurzamer, aantrekkelijker en ondernemender. Klaar voor uitdagingen van toekomst en klimaatverandering

Ronald Verkuijl, nr 1 van VVD: Ik hoop Gouda veiliger, groener en bruisender te maken! Gouda verdient vooruitgang

Ed de Lange, nr 1 van Gouda 50+: Inzetten voor alle inwoners van Gouda, niet alleen de 50plusser, dit  op het gebied van zorg, wonen, veiligheid  en toegankelijkheid

Mohammed Mohandis, nr 2 van PvdA: nog niet bekend

Eppy Boschma, nr 2 van CDA: Samen kunnen we meer. Voor een Gouda dat we door willen geven

Theo Lucas, nr 3 van GBG:  Grote invloed voor burgers bij beslissingen; benutten van hun kennis en ervaring

Sjane-Marie Koppers, nr 2 van Gouda Positief: Ik wil meer ruimte voor nieuwe manieren om problemen op te lossen; gemeente en burgers werken samen

Edwin Kemner, nr 3 van PvdD:  Om onze planeet leefbaar en duurzaam te houden voor onze kinderen

Rolf Bruijn, nr 2 van SP: Strijd voor samenleving van rechtvaardigheid, solidariteit, menswaardigheid, gelijkheid in groene, schone, veilige leefomgeving

Anna van Popering, nr 2 van CU: Gouda is goud, ik zet mij in voor een nog mooier Gouda

Geert Jan Rozendaal, nr 5 van SGP: De leefwereld van de Gouwenaar verbinden met de systeemwereld van de gemeente

Rolf van der Mije, nr 2 van Groen Links: Ik wil de inwoners van Gouda en de “Politiek” dichter bij elkaar brengen

Stelling 3 verkiezingsdebat Achterwillens: Gouda is linksom of rechtsom energie neutraal in 2030.

Gouda is linksom of rechtsom energie neutraal in 2030. De komende vier jaar zetten we daarin grote stappen.

Dat er actie noodzakelijk is op het gebied van energie en klimaat is duidelijk. Maar volgens de quickscan van Natuur en Milieu bungelt Gouda in de onderste regionen in vergelijking met 41 andere gemeenten. Graag horen wij welke plannen u heeft om in de komende vier jaar al bij te dragen aan een duurzame samenleving. Mogelijke verbeterpunten:

1. Invoeren milieuzone

2. Inkoop eigen vervoer: bij aanbesteding wagenpark schone voertuigen eisen

3. Vergroten aandeel zonnestroom. In Gouda werd slechts 24kWh per inwoner opgewekt, itt Zwolle met 132 kWh.

4. Meer laadpalen voor elektrische auto’s

5. Vermindering van uitstoot fijnstof door wegverkeer

6. Wijken in Gouda worden aardgasvrij (Green Deal Aardgasvrije Wijken)

7. Meedoen aan Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (in 2025 emmissievrij)

8. Aansluiten bij de groep gemeenten in het Groene Hart die de ongebreidelde groei en overlast van Schiphol kritisch volgen.

Stelling 2b Verkiezingsdebat Achterwillens

Huftergedrag is soms alleen ergerlijk, geeft vaak overlast en is té vaak crimineel. Ik stem op een partij die een coalitie vormt waarin de verschillende sociale bubbels van gemeentelijke diensten, politie en bewoners aangezet worden tot een veel effectievere samenwerking dan tot nu toe vertoond. 

Om problemen en ergernissen in de wijk effectief te kunnen aanpakken is veel betere samenwerking tussen gemeenteraad, de wijkbewoners en uitvoerende diensten nodig. Te hard rijden door de eigen wijk, overlast en treiteren door hangjongeren, inbreken, dealen in de wijk vragen om een intensievere samenwerking van meer bewoners met elkaar en met politie, jeugdwerk en gemeente in samenhang. Zeggen dat ‘dealen niet bewezen is’ omdat er nog niemand is aangehouden, helpt niet meer. Ook sluiproutes moeten verkeerstechnisch beter aangepakt (bv ontwijken stoplicht Zwarteweg via Tristan-/Isoldsestraat). Hetzelfde geldt voor de 10-15 lange vrachtwagens die dagelijks tegen de regels in over de Dijkgaafslag en de Molenmeesterslag hun weg terugzoeken naar de Goudse Houtsingel: de bebording is niet sturend.

In het verkiezingsdebat wordt deelnemers gevraagd hun oplossing te geven voor een samenhangende aanpak van huftergedrag in allerlei vormen binnen de gemeente Gouda.img_5377

Stelling 2a Verkiezingsdebat Achterwillens

Om het oversteken van de Goudse Houtsingel veiliger te maken, zijn er eind 2018 vijf veilige oversteekplaatsen voor fietsers/voetgangers; dus met verkeersdrempels, aangepaste bebording en belijningimg_5377

De oversteekplaatsen naar de Goudse Hout zijn niet veilig. Het wegbeeld voor auto’s vraagt om harder te rijden dan 50 km/u. Dit gedeelte van de Goudse ontsluitingsweg heeft ondermaatse snelheid regulerende maatregelen voor auto’s ten opzichte van de rest van deze uitvalsweg door Bloemendaal en Goverwelle. De snelheidsmetingen zijn fake geweest door elkaar waarschuwende automobilisten en het tot nu toe verkochte beleid ‘eerst dodelijke ongelukken voor we ingrijpen’ is cynisch.

In stelling 2 vragen we kandidaat raadsleden wat zij gaan doen in het coalitieakkoord om de (tot nu toe vaak falende) gezamenlijke aanpak van wijkproblemen met B&W, ambtenaren en bewoners sterk te verbeteren.  We doen dit met een stelling bij een paar problemen.