Nieuwe bushalte op Molenmeesterslag per 9 december 2018

Verkeersbesluit Waarsmanslag 2018

Geplande bushaltes.pngIn de Slagenbuurt krijgt de wijk Achterwillens vanaf 9 december 2018 een bushalte erbij en een nieuwe dienstregeling met frequentere verbindingen naar het station Gouda CS en winkelcentrum Bloemendaal.

Dan gaat namelijk de nieuwe dienstregeling van Arriva-lijn 726 in. Voor Achterwillens betekent dat een verbetering van de busverbinding omdat deze vaker op een dag gaat. Deze Arriva lijn wordt helemaal door vrijwillige chauffeurs bemand. Deze uitbreiding is fijn voor Achterwillens maar gaat ten koste van routes in Reeuwijk met te weinig opstappers. Dat is een aansporing voor bewoners in Achterwillens om ook op te stappen, anders is de route geen lang leven beschoren.

Op de Molenmeesterslag komt er aan weerszijden een bushaltes bij ter hoogte van de Waarsmanslag (zie foto).  De nieuwe dienstregeling Arriva-lijn 726 kun je hierna ook downloaden en printen voor eigen gebruik.

Donateursavond druk bezocht

Donateursavond druk bezocht

De Vrienden van de Goudse Hout hadden op 26 november zo’n 60 belangstellenden op hun jaarlijkse donateursavond. Na de opening door de voorzitter Claire Boissevain begon Bernt Feis zijn verhaal over het rampjaar 1672 gekleed in prinsgezinde kleding. Het boeiende verhaal over de Oude Hollandse Waterlinie had hij goed toegesneden op zijn publiek. Het is het legendarisch verhaal over het hondje dat de prins van Oranje waarschuwde voor de Fransen die zijn kamp overvielen. Honden staan sindsdien symbool voor trouw aan de prins. Ook het belang van Gouda, gelegen vlak achter de Waterlinie, voor de bevoorrading en achterwacht van de legers aan Hollandse zijde kreeg de nodige toelichting. Met name de tijdige, politiek slimme, overloop van Van Beverningh en consorten naar het prinselijke kamp gaf Gouda in die tijd meer aanzien. Van Beverningh, wiens graf in de Sint Jan een aparte kapel heeft, was nog jaren een internationaal gezant die namens de prins (onder)handelde met de Franse koning en de Engelsen. Waar Gouda toch groot in was in die tijd! Na de pauze brak de gedachten wisseling aan over het hondenbeleid in de Goudse Hout. De liefde voor de (eigen) hond en de ruimte om te rennen en spelen voerden de boventoon in de discussie. Uiteindelijk wist de gespreksleider te komen tot een paar hoofdlijnen voor een vervolg. Het gebruik maken van de mogelijkheid tot inspraak op wijzigingen in de APV bij de gemeente Gouda is er een van. En uiteraard het in gesprek met SBB over de verfijning van het Goudse hondenbeleid voor de Goudse Hout. Het zoneren van loslopende honden in ruimte en/of tijd zal daarbij de hoofdlijn zijn van de inbreng. Onder het genot van een drankje tekenden vele anwezigen ook de petitie Veilige oversteken Goudse Hout die gereed lag. Kortom, de Vrienden van de Goudse Hout hadden een geslaagde donateursavond.

Petitie Veilig(e) oversteken Goudse Hout

BannerGoudseHoutpetitie.png      Teken de petitie hier Een tiental organisaties in en voor de Goudse Hout hebben vandaag een petitie online gezet. De petitie prikkelt de gemeente Gouda (opnieuw) om werk te maken van veilig(e) oversteken naar de Goudse Hout. Veel automobilisten rijden daar namelijk (on)bewust te hard. Dat was ook één van de stellingen in ons verkiezingsdebat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Intussen gebeurt er (te) weinig. En begin 2019 is de aantrekkelijke Natuurspeelplaats in De Goudse Hout geopend voor kinderen. Veilig kunnen oversteken is dan een must. Vindt u dat ook? Teken de petitie dan hier

Vragen bij aanbestedingen openbare ruimte @Gouda

Tijdens de Wijkschouw Achterwillens, vielen bij de schouwers twee extra opmerkelijke situaties op. Situaties die leiden tot opgetrokken wenkbrauwen over hoe onze gemeente omgaat met ons belastinggeld. De ene situatie was op de hoek Graaf Florisweg met Achterwillenseweg. De tweede op het Aschpotpad.

Op de hoek Graaf Florisweg met Achterwillenseweg staan twee GFT-bakken bovengronds (zie foto). Er is intussen een fundament gestort voor de nieuw ingekochte GFT-bakken. Maar daar passen de oude niet op. De nieuwe zijn echter een miskoop (veel GFT komt er bij storten meteen weer uit) volgens een ter plekke passerende gemeentemedewerker. Op onze vraag of zij, als deskundige veldwerkers, meedachten bij de aanschaf van zulke investeringen was het verbijsterende antwoord ‘neen’. Kortom: de gemeentelijke organisatie heeft nog wel een verbeterpuntje om de belastingcenten efficiënter aan te besteden.

De tweede situatie betreft het Aschpotpad. Dat is in oktober/november weer helemaal recht gelegd, de gevaarlijke spleten tussen tegels zijn gedicht en alle kapotte tegels zijn vervangen. De oorzaak van het niet recht zijn van de tegels is het zware verkeer dat onderhoud pleegt aan plantsoen, watergangen en vuilnisbakken leeghaalt. De randen van het pad zakken door het zware materieel weg, spleten tussen tegels ontstaan of tegels breken. Aannemers en Promen verplichten tot het leggen van rijplaten tijdens werkzaamheden of het gebruik van lichter materieel kan deze enorme schade aan het Aschpotpad helpen voorkomen (of verhalen op de aanstichters). Paaltjes plaatsen aan het begin en einde van het Aschpotpad is dan behulpzaam voor het uitgeven van de sleutels bij werkzaamheden (ook voor achtertuin bezitters aan de wethouder Venteweg. Maar ja, of het regelmatig onderhoud aan het Aschpotpad goedkoper is dan eisen stellen aan de aannemers voor plantsoen- en watergang onderhoud? Dat antwoord zouden we graag horen van de gemeentelijke regisseurs.

Niet blij waren de betegelaars van het Aschpotpad met sommige hondenuitlaters. Het terugleggen van de tegels was een vieze aangelegenheid voor hen. Dat kwam door de vele hondenuitlaters die de opruimplicht negeren ter plekke.

Lampionoptocht verbroedert wijk Achterwillens

Achter draaiorgel het Zonnetje liepen zo’n 120 kinderen een uurtje door de wijk. Petra de Wit had de optocht sfeervol geopend door te stellen dat we dit, in deze donkere dagen, met elkaar en voor de gezelligheid doen. En daar kon iedereen zich dit jaar helemaal in vinden. Niet alleen tijdens de tocht trouwens. ’s Middags had een tiental vrijwilligers met elkaar al een halve werkweek besteed aan de voorbereiding. Na afloop bleven de kinderen met hun chocomel en speculaas nog gezellig na. Tenslotte praatten de meer dan 10 verkeersregelaars en de ruim 15 andere vrijwilligers nog lang na onder het opruimen.

Kortom: een succesvolle avond voor de wijk Achterwillens. Een avond die mogelijk was door de gulle sponsoring aan Netwerk Achterwillens door @GoudApot, @COOP Driewegplein (chocolademelk en speculaas) en @DeKlaproos (licht en geluid). De foto’s (lastig om te maken in het donker) laten zien hoe het was.

Stelling 1 verkiezingsdebat Achterwillens krijgt vervolg

In maart 2018 ging het verkiezingsdebat onder andere over de gewenste wijkontwikkeling in oud-Achterwillens. Een motie van PvdA/CDA (zie foto Marianka Peters), ingediend door 17 Goudse raadsleden, gaf gisteravond een vervolg aan dat verkiezingsdebat. Meer hierover leest u in dit artikel uit de Goudse Post. De tekst van de motie vindt u hier. We wachten nog op het raadsverslag om te zien of er zicht komt op een spoedige, broodnodige modernisering van deze buurt in Achterwillens.

Wijkschouw Achterwillens

Een viertal vrijwilligers loopt sinds zaterdag regelmatig routes door de wijk Achterwillens. Onderweg maken zij een lijst met onwenselijkheden in de openbare ruimte. Er kunnen zich nog meer vrijwilligers daarvoor aanmelden op netwerkachterwillens@gmail.com.

Oud-Achterwillens was de eerste buurt die geïnspecteerd is afgelopen zaterdag. De situaties die om een snelle oplossing vragen, meldden we via de app MijnGemeente (te downloaden in de app-store). In totaal waren dat er vijftien afgelopen zaterdag! (een aantal voorbeelden op de foto’s – donderdag was plastic ophaaldag!). Aanstaande vrijdag maken we de november-ronde af en maken we een overzicht voor de gemeente en publiceren de de structureel aan te pakken onwenselijkheden.

Wordt vervolgd.

Ietsie pietsie veiliger oversteek naar Goudse Hout

Dat kinderen buiten spelen vinden we allemaal belangrijk. Daarvoor zal er eind volgend jaar zelfs een natuurspeelplaats aangelegd zijn in de Goudse Hout. Maar om erheen en veilig weer thuis te komen moet elk kind twee keer de Goudse Houtsingel oversteken! En daar rijdt (bijna) iedereen ongemerkt te hard. De Goudse Houtsingel moet dus (eindelijk eens) duurzaam veilig worden (zie overzichtsfoto voor de nodige maatregelen)!

Een klein begin met die duurzame veiligheid is gemaakt bij De Goudse Manege en de oversteek bij de Achterwillenseweg. Daar zijn opvallende gele palen geplaatst. Die komen nu ook binnenkort bij de oversteek vanuit de Slagenbuurt (zie foto). Ook plaatst de gemeente snelheidsdisplays (zie foto) zodat automobilisten weten of ze te hard rijden. Onderzoek leert dat dat 5 weken werkt en daarna let niemand er meer op. Intussen heeft de gemeente Gouda ook snelheidsverhogende maatregelen genomen: voor en na de kruising met de Goudvlinderstraat is de bocht ingekort met bestrating naast het asfalt en waarschuwingspalen ernaast (zie foto)! Dat vond Gouda nodig omdat daar al een paar keer een auto met te hoge snelheid gekanteld is: en daar investeren we natuurlijk weer wél in een veilige weg voor snelheidsduivels.

Kortom: wij als liefhebbers van de Goudse Hout en de veiligheid van de kinderen in de Slagenbuurt, Middenwillens, Goverwelle en oud-Achterwillens vinden dat de gemeente nu, na 20 jaar,  meer moet doen om de Goudse Houtsingel duurzaam veilig te maken.

IMG_7459
Snelheid verhogende maatregel bij Goudvlinderstraat (achterste bordje ligt al om!)

image001
Binnenkort: gele palen bij de oversteek vanuit de Slagenbuurt

IMG_7664
Snelheidsdisplay: werkt 5 weken

Schermafdruk 2018-11-03 16.50.26
Nog veel blanco vakjes te vullen voordat de Goudse Houtsingel duurzaam veilig is