Railvoertuig boven water

Gisteren waren de voorbereidingen klaar. Een week geleden raakte een ‘verdwaald’ voertuig van Berende te water nadat een stuk, pas nieuw gelegd, asfalt van de Achterwillenseweg afbrak onder de te zware belasting. Via een verstevigde weg zijn hijskranen en pontons aangevoerd. Gisteren begon het hijsen. Vandaag was het railvoertuig boven water.

21 juli railkraan op ponton gehesen
12 juli railkraan te water

Onder grote belangstelling op 20 juli berging in gang

Railvoertuig te water…

Vanaf de Achterwillenseweg is gisteren een railvoertuig met een lading in de strop te water geraakt. De chauffeur schijnt er ongedeerd vanaf gekomen te zijn. Hoe een en ander is gebeurd is (nog) niet duidelijk. Wat er met de te water geraakte voertuigen gaat gebeuren is ook nog niet bekend: er uit hijsen of af laten zinken in de ondergrond (na verwijderen olieresten) is nog niet bekend. Het wordt nog een zware klus op dit smalle, pas vernieuwde, stuk Achterwillenseweg; het is ongeveer 100 meter voorbij het voormalige tuincentrum (vanaf de stad geredeneerd).

Ridder Bart met schildknaap op bezoek bij koning Wilfred en lady Resie

Vandaag de laatste dag van het Huttenbouw Dorp op de Goudse Manege. De kinderen leerden ringsteken en het 35-kilo wegende harnas van ridder Bart kennen. Vanmiddag worden de hutten afgebouwd en kan het nagenieten beginnen. Het kasteelleven is deze 3-daagse echt tot leven gekomen voor de ruim 60 deelnemers. Lees ook verder op http://www.huttenbouwdorpgoudsehout.nl

Parkeerprobleem rond Tristanstraat deels opgelost!

Al enige tijd hebben bewoners last van het tekort aan parkeerplaatsen aan en rond de Tristanstraat. Verkeerd geparkeerde auto’s en gevaarlijke situaties zijn het gevolg geweest. De afdeling Verkeer van de gemeente heeft vorig jaar tellingen verricht. Daaruit bleek het tekort aan parkeerplaatsen zich te beperken tot de avond en de nacht/ochtend. Het geschatte tekort bedroeg 30 parkeerplekken. Op de avond(en) met de burgemeester in 2016 en 2017 zijn allerlei oplossingen de revu gepasseerd: plantsoen opofferen en/of stoep vervangen door parkeerhavens. Dat paste niet in het gemeentelijk beleid of het budget. Gelukkig heeft @WoonPartners zich een goede buur getoond. Het privé terrein aan de Achterwillenseweg 22a is inmiddels buiten kantoortijden opengesteld voor buurtbewoners (buiten kantoortijden geen verboden toegang en geen wegsleepregeling meer, zie foto). Bijkomend voordeel voor de buurtbewoners is de camerabewaking op dit terrein. Hopelijk is dit voor de buurtbewoners de oplossing voor hun parkeerprobleem.

12 oktober: info-avond diftar in Bühne

Deze zomer is de gemeente begonnen met het inrichten van de voorzieningen om gescheiden inzameling van afval lonend te maken. Gechipte containers voor restafval en betaling van restafval in zakken (voor ondergrondse containers) zullen vanaf 1 januari 2018 kunnen worden geregistreerd. De getelde zakken en containers zijn de basis voor de variabele afvalstoffenheffing per adres in 2019. Dat jaar zal ook het vaste jaartarief voor afvalstoffenheffing aanzienlijk omlaag gaan.

Het Netwerk Achterwillens is in overleg gegaan met de gemeente omdat ons de volgende vragen ter ore zijn gekomen:

– Brood komt niet terecht in de GFT-bakken, maar wordt gevoerd aan eenden en meeuwen: dat worden dan een soort ‘vliegende ratten’

– In onze wijk staan op veel plaatsen de grijze afvalcontainers aan de weg of op verzamelplaatsen: dumpen in elkaars container leidt gemakkelijk tot burenruzie

– Wat gebeurt er met de winst van het gescheiden ophalen in 2018?

– In onze wijk (evenals in de binnenstad) zijn er ook nogal wat klein behuisden (flats): waar sla je al dat gescheiden afval op?

Genoeg reden om met bewoners toch nog eens in gesprek te gaan over:

– het nut van afvalscheiding

– de opbrengsten van afvalscheiding in Gouda voor bewoners en milieu

– het oplossen van praktische problemen

Vanaf 19.30 uur zullen mensen van Cyclus en de gemeente Gouda u demonstreren hoe afval scheiden werkt en uitleggen waarom het lonend is. Ook is er gelegenheid om de nog resterende vragen te beantwoorden.

Daarna is er hopelijk minder verwarring hoe een en ander in zijn werk gaat vanaf 1 januari 2018.

Tenslotte:

Op deze pagina vind je de data van vuilnisophalen in jouw postcodegebied; hier vind je ook de app waarmee je de afvalkalender altijd bij de hand kunt hebben:

https://afvalkalender.cyclusnv.nl/form

Is er sprake van veel zwerfvuil of een andere ongerechtigheid waarbij je cyclus of de gemeente nodig hebt, dit zijn de telefoonnummers en websites:

1.

Cyclus: 0182 – 547500

2.

https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Contact_met_de_gemeente/Uw_vraag_of_opmerking_indienen/Meldpunt_openbaar_gebied