We zijn er klaar mee: rondje wijkschoonmaak oud-Achterwillens

Van 10.00-11.00 liep een tiental bewoners een schoonmaakrondje in deze buurt. Volwassenen en kinderen… . Op de foto de oogst: veel weggegooide blikjes in de struiken!!!En veel ander zwerfvuil. De volgende keer is op zaterdag 19 januari 2019. Vertrekpunt is dan basisschool Vindingrijk aan de Heemraadslag 1. U kunt ook meedoen: graag aanmelden via netwerkachterwillens@gmail.com

Advertenties

738 handtekeningen door 12 organisaties voor Veilige oversteken naar de Goudse Hout

Twaalf organisaties in en voor de Goudse Hout verzamelden in een paar weken 738 handtekeningen voor 5 veilige oversteken naar de Goudse Hout. Medio 2019 is daar namelijk de opening van een nieuwe Natuurspeelplaats. Voor veel kinderen en volwassenen zijn de oversteken naar de Goudse Hout onveilig. Auto’s rijden (on)bewust veel te hard om hun tijdverlies elders op deze randweg in te halen. Een snelheidsdisplay drukt de afgelopen weken elke automobilist met hun neus op de feiten. Dat effect is eind deze week uitgewerkt (zo blijkt uit verkeersonderzoek).

12 organisaties in en voor de Goudse Hout verzamelden handtekeningen voor een petitie 

Open podium 12 december 2018

Eline en Maurice van basisschool Vindingrijk en Gerard Voskuilen spraken namens de 12 organisaties in ruim drie minuten de gemeenteraad toe. Eline en Maurice begonnen sterk met hun drie argumenten en één voorstel. Zij hadden de volle aandacht met hun inbreng die hout sneed. Nadat ook Gerard Voskuilen de raadsleden herinnerd had aan het verkiezingsdebat van maart 2018 waaraan zij deelnamen, werd pijnlijk duidelijk dat deze 12 raadsleden vergeten waren dit punt op de politieke agenda te plaatsen. In zijn dankwoord zei raadslid Max de Groot toe dat de raad met een positief vervolg op deze oproep zal komen. De insprekers hopen dat de oversteken  op tijd veilig zijn voor de opening van de Natuurspeelplaats in 2019. Anders zullen de kinderen uitgenodigd worden om voor hun eigen veiligheid in gele hesjes de Goudse Houtsingel over te steken en tegelijkertijd hun  ongenoegen kunnen uiten wanneer de werkzaamheden nog steeds niet zijn uitgevoerd. De volledige tekst van hun inbreng vind je onder de download knop hieronder.

Eline en Maurice (basisschool Vindingrijk) spreken de gemeenteraad toe

Aanbieden petitie 

Voorafgaand aan het Open Podium is de petitie met de verzamelde 738 handtekeningen aangeboden aan wethouder Niezen. Net als haar voorgangers in meer dan vier raadsperiodes, geeft zij tot nu toe voorrang aan alleen een snelle doorstroming op de Goudse Houtsingel. Op ander treinen is deze wethouder een warm voorstander van Duurzaamheid. Maar uit gesprekken met haar verkeersambtenaren blijkt dat zij het nog niet voor elkaar heeft om het begrijpen van wat Duurzame Verkeersveiligheid is in deze afdeling te laten landen. Wethouder Niezen zegde toe dat het haar aandacht had en dat zij binnenkort de 12 organisaties gaat uitnodigen voor een gesprek. Praten kan natuurlijk altijd, maar het zijn daden waarop wij na zoveel wethouders op rekenen!

Wethouder Niezen krijgt toelichting bij de petitie
Sander en Mariam (basisschool Vindingrijk) overhandigen de petitie

Nieuwe bushalte op Molenmeesterslag per 9 december 2018

Verkeersbesluit Waarsmanslag 2018

Geplande bushaltes.pngIn de Slagenbuurt krijgt de wijk Achterwillens vanaf 9 december 2018 een bushalte erbij en een nieuwe dienstregeling met frequentere verbindingen naar het station Gouda CS en winkelcentrum Bloemendaal.

Dan gaat namelijk de nieuwe dienstregeling van Arriva-lijn 726 in. Voor Achterwillens betekent dat een verbetering van de busverbinding omdat deze vaker op een dag gaat. Deze Arriva lijn wordt helemaal door vrijwillige chauffeurs bemand. Deze uitbreiding is fijn voor Achterwillens maar gaat ten koste van routes in Reeuwijk met te weinig opstappers. Dat is een aansporing voor bewoners in Achterwillens om ook op te stappen, anders is de route geen lang leven beschoren.

Op de Molenmeesterslag komt er aan weerszijden een bushaltes bij ter hoogte van de Waarsmanslag (zie foto).  De nieuwe dienstregeling Arriva-lijn 726 kun je hierna ook downloaden en printen voor eigen gebruik.

Donateursavond druk bezocht

Donateursavond druk bezocht

De Vrienden van de Goudse Hout hadden op 26 november zo’n 60 belangstellenden op hun jaarlijkse donateursavond. Na de opening door de voorzitter Claire Boissevain begon Bernt Feis zijn verhaal over het rampjaar 1672 gekleed in prinsgezinde kleding. Het boeiende verhaal over de Oude Hollandse Waterlinie had hij goed toegesneden op zijn publiek. Het is het legendarisch verhaal over het hondje dat de prins van Oranje waarschuwde voor de Fransen die zijn kamp overvielen. Honden staan sindsdien symbool voor trouw aan de prins. Ook het belang van Gouda, gelegen vlak achter de Waterlinie, voor de bevoorrading en achterwacht van de legers aan Hollandse zijde kreeg de nodige toelichting. Met name de tijdige, politiek slimme, overloop van Van Beverningh en consorten naar het prinselijke kamp gaf Gouda in die tijd meer aanzien. Van Beverningh, wiens graf in de Sint Jan een aparte kapel heeft, was nog jaren een internationaal gezant die namens de prins (onder)handelde met de Franse koning en de Engelsen. Waar Gouda toch groot in was in die tijd! Na de pauze brak de gedachten wisseling aan over het hondenbeleid in de Goudse Hout. De liefde voor de (eigen) hond en de ruimte om te rennen en spelen voerden de boventoon in de discussie. Uiteindelijk wist de gespreksleider te komen tot een paar hoofdlijnen voor een vervolg. Het gebruik maken van de mogelijkheid tot inspraak op wijzigingen in de APV bij de gemeente Gouda is er een van. En uiteraard het in gesprek met SBB over de verfijning van het Goudse hondenbeleid voor de Goudse Hout. Het zoneren van loslopende honden in ruimte en/of tijd zal daarbij de hoofdlijn zijn van de inbreng. Onder het genot van een drankje tekenden vele anwezigen ook de petitie Veilige oversteken Goudse Hout die gereed lag. Kortom, de Vrienden van de Goudse Hout hadden een geslaagde donateursavond.

Petitie Veilig(e) oversteken Goudse Hout

BannerGoudseHoutpetitie.png      Teken de petitie hier Een tiental organisaties in en voor de Goudse Hout hebben vandaag een petitie online gezet. De petitie prikkelt de gemeente Gouda (opnieuw) om werk te maken van veilig(e) oversteken naar de Goudse Hout. Veel automobilisten rijden daar namelijk (on)bewust te hard. Dat was ook één van de stellingen in ons verkiezingsdebat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Intussen gebeurt er (te) weinig. En begin 2019 is de aantrekkelijke Natuurspeelplaats in De Goudse Hout geopend voor kinderen. Veilig kunnen oversteken is dan een must. Vindt u dat ook? Teken de petitie dan hier

Vragen bij aanbestedingen openbare ruimte @Gouda

Tijdens de Wijkschouw Achterwillens, vielen bij de schouwers twee extra opmerkelijke situaties op. Situaties die leiden tot opgetrokken wenkbrauwen over hoe onze gemeente omgaat met ons belastinggeld. De ene situatie was op de hoek Graaf Florisweg met Achterwillenseweg. De tweede op het Aschpotpad.

Op de hoek Graaf Florisweg met Achterwillenseweg staan twee GFT-bakken bovengronds (zie foto). Er is intussen een fundament gestort voor de nieuw ingekochte GFT-bakken. Maar daar passen de oude niet op. De nieuwe zijn echter een miskoop (veel GFT komt er bij storten meteen weer uit) volgens een ter plekke passerende gemeentemedewerker. Op onze vraag of zij, als deskundige veldwerkers, meedachten bij de aanschaf van zulke investeringen was het verbijsterende antwoord ‘neen’. Kortom: de gemeentelijke organisatie heeft nog wel een verbeterpuntje om de belastingcenten efficiënter aan te besteden.

De tweede situatie betreft het Aschpotpad. Dat is in oktober/november weer helemaal recht gelegd, de gevaarlijke spleten tussen tegels zijn gedicht en alle kapotte tegels zijn vervangen. De oorzaak van het niet recht zijn van de tegels is het zware verkeer dat onderhoud pleegt aan plantsoen, watergangen en vuilnisbakken leeghaalt. De randen van het pad zakken door het zware materieel weg, spleten tussen tegels ontstaan of tegels breken. Aannemers en Promen verplichten tot het leggen van rijplaten tijdens werkzaamheden of het gebruik van lichter materieel kan deze enorme schade aan het Aschpotpad helpen voorkomen (of verhalen op de aanstichters). Paaltjes plaatsen aan het begin en einde van het Aschpotpad is dan behulpzaam voor het uitgeven van de sleutels bij werkzaamheden (ook voor achtertuin bezitters aan de wethouder Venteweg. Maar ja, of het regelmatig onderhoud aan het Aschpotpad goedkoper is dan eisen stellen aan de aannemers voor plantsoen- en watergang onderhoud? Dat antwoord zouden we graag horen van de gemeentelijke regisseurs.

Niet blij waren de betegelaars van het Aschpotpad met sommige hondenuitlaters. Het terugleggen van de tegels was een vieze aangelegenheid voor hen. Dat kwam door de vele hondenuitlaters die de opruimplicht negeren ter plekke.

Lampionoptocht verbroedert wijk Achterwillens

Achter draaiorgel het Zonnetje liepen zo’n 120 kinderen een uurtje door de wijk. Petra de Wit had de optocht sfeervol geopend door te stellen dat we dit, in deze donkere dagen, met elkaar en voor de gezelligheid doen. En daar kon iedereen zich dit jaar helemaal in vinden. Niet alleen tijdens de tocht trouwens. ’s Middags had een tiental vrijwilligers met elkaar al een halve werkweek besteed aan de voorbereiding. Na afloop bleven de kinderen met hun chocomel en speculaas nog gezellig na. Tenslotte praatten de meer dan 10 verkeersregelaars en de ruim 15 andere vrijwilligers nog lang na onder het opruimen.

Kortom: een succesvolle avond voor de wijk Achterwillens. Een avond die mogelijk was door de gulle sponsoring aan Netwerk Achterwillens door @GoudApot, @COOP Driewegplein (chocolademelk en speculaas) en @DeKlaproos (licht en geluid). De foto’s (lastig om te maken in het donker) laten zien hoe het was.

Stelling 1 verkiezingsdebat Achterwillens krijgt vervolg

In maart 2018 ging het verkiezingsdebat onder andere over de gewenste wijkontwikkeling in oud-Achterwillens. Een motie van PvdA/CDA (zie foto Marianka Peters), ingediend door 17 Goudse raadsleden, gaf gisteravond een vervolg aan dat verkiezingsdebat. Meer hierover leest u in dit artikel uit de Goudse Post. De tekst van de motie vindt u hier. We wachten nog op het raadsverslag om te zien of er zicht komt op een spoedige, broodnodige modernisering van deze buurt in Achterwillens.